طراحی بنر تبلیغاتی

بنر تبلیغاتی

مزایای تبلیغات گرافیکی:


همیشه تصویر بهتر از متن مفاهیم را می رساند. یک بنر تبلیغاتی بسیار موثرتر از متون تبلیغاتی است.

اگر بنر دارای گرافیک خوبی باشد قطعا مابین هزاران بنر گرافیکی، اولین بنر است که چشم ها را خیره خود می کند.

سایز های استاندارد بنرهای تبلیغاتی (اینترنتی):


شامل اندازه های: ۲۰۰*۸۰ / ۴۰۰*۱۵۰ / ۹۰*۱۶۰ / ۱۶۰*۱۶۰ / ۴۰*۱۹۰ / ۸۵*۲۰۰
شامل اندازه های: ۳۰۰*۳۰۰ / ۸۰۰*۳۰۰ / ۱۸۰*۳۲۰ / ۲۴۰*۳۲۰ / ۱۷۰*۴۰۰ / ۴۵۰*۴۵۰ / ۶۰*۴۶۸ / ۶۴۰*۴۸۰
شامل اندازه های: ۳۷۵*۵۵۰ / ۱۰۰*۶۰۰ / ۳۵۰*۶۰۰ / ۳۶۰*۶۴۰ / ۴۸۰*۶۴۰ / ۱۴۰*۷۰۰ / ۴۲۰*۷۰۰ / ۹۰*۷۷۸ / ۱۶۰*۸۰۰ / ۳۴۰*۸۰۰ / ۶۰۰*۸۰۰ /۵۶۰*۸۰۰

 

سفارش اینترنتی طراحی بنر