طراحی لوگو

لوگو

طراحی لوگو:


لوگو نماد و اعتبار اصلی یک سازمان، شرکت و هر نوع کسب و کاری است.

هرچه لوگوی شما مفهومی تر باشد قطعا کسب و کار شما معتبر تر است چرا که لوگو اولین معرف شماست. یک لوگوی خوب خواه یک تصویر باشد و یا فقط یک تایپوگراف باید دارای قدرتی باشد که خود را به نمایش گذارد. یک لوگوی خوب، منحصر به فرد میباشد و نباید با لوگوی دیگر شرکت ها و کمپانی ها اشتباده گرفته شود، به ویژه با لوگوی دیگر رقبا. لوگوی شما نباید دارای محدودیت زمانی باشد. طراحی آن باید به گونه ای باشد که در طول 10، 20 یا 50 سال دوام داشته باشد.

 

سفارش طراحی اختصاصی لوگو