تعرفه طراحی لوگو

کلاسA

کلاس B

کلاس C

توضیحات

 

  1. تمامی قیمت ها به تومان می باشد
  2. تمامی قیمت ها ، قیمت پایه بوده و بسته به نوع پروژه امکان افزایش قیمت آن می باشد.
  3. قیمت ها با احتساب 9 % مالیات ارزش افزوده هستند.
  4. مدت زمان تحویل بسته به پروژه های طراحان نوین ممکن است افزایش یابد.(قبل از عقد قرار داد مشخص می شود)