تعرفه برنامه نویسی ویندوز

تعرفه برنامه نویسی ویندوز

 

 

در حال حاضر فقط پروژه های ویندوزی موسسات و ارگان های دولتی پذیرفته می شود . از پذیرش پروژه های ویندوزی به صورت آنلاین معذوریم.